Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Ngày đăng tin: 25/01/2018

Ngày 24/01/2018, Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởngVKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng
Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2017. Trong năm qua, Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đặc biệt là các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; toàn Ngành tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, thể chế hóa chức năng, nhiệm vụ bảo đảm cho hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ mới của Ngành. Triển khai tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên các ngạch kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua nhân ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước của Ngành.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đọi ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Các Nghị quyết của Đảng ủy khối. Tổ chức thực hiện các Chị thi, Nghị quyết của cấp trên, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII trong toàn đảng bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”; đẩy mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của các cấp trong đó chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Chương trình và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII một cách sát thực, hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành, của cơ quan, đơn vị, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, giữ vững sự ổn định toàn diện, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí biểu dương các  Đảng bộ, Chi bộ và cá nhân Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, các Đảng bộ, Chi bộ cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đảng bộ khối, nhất là Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 Khóa XII.

Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu, các Đảng bộ, Chi bộ cần tăng cường công tác quản lý, rèn luyện giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác chuyên môn, công tác tổ chức, cán bộ và chính sách cán bộ nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố Quyết định số 1021-QĐ/ĐUK-HH ngày 16/11/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 07/11/2017 cho 02 đồng chí Phương Hữu Oanh và Lê Ngọc Khánh thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm trao Giấy khen của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho các Chi bộ và cá nhân có thành tích xuất sắc.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn