Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tập huấn công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng ngành KSND

Ngày đăng tin: 20/10/2017

Trong 02 ngày 19 và 20/10/2017, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; về phía ngành Kiểm sát có: Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo, Chánh Văn phòng VKSND cấp cao; Viện trưởng, Chánh văn phòng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND cấp tỉnh; lãnh đạo Viện và Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp Viện kiểm sát quân sự cấp thứ hai…

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, các khâu công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng đều rất quan trọng đối với hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân các cấp; do vậy, việc tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về các khâu công tác này là rất cần thiết, có ý nghĩa thiết thực. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực đề nghị, do thời gian không nhiều nên các đại biểu cần tập trung trí tuệ, ý thức trách nhiệm đóng góp ý kiến, nhất là về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong các khâu công tác này; từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác trong thời gian tới.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 02 năm thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014. Theo Báo cáo, hơn hai năm qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát nhân dân tập trung triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đã thể chế hóa bằng các quy định, quy chế và đề ra giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành. Kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, điều chỉnh biên chế, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, công chức, viên chức, người lao động cho các đơn vị, VKSND các cấp, các đơn vị mới được thành lập và các đơn vị được giao thêm nhiệm vụ mới.

Việc tổ chức thành công các kỳ thi tuyển chọn, bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp đã tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ.

Theo Báo cáo tóm tắt tổng kết 5 năm công tác văn phòng ngành Kiểm sát nhân dân (2012 – 2017) do đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày, trong 5 năm qua, công tác văn phòng của Viện kiểm sát các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn ngành.

Công tác tham mưu tổng hợp có nhiều chuyển biến tích cực; công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, hậu cần, quản trị được tăng cường và quan tâm thường xuyên hơn, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật và ngày càng phục vụ tốt hơn hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện và các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nói riêng và toàn ngành nói chung.

Văn phòng Viện kiểm sát các cấp đã phát huy hiệu quả nhiệm vụ đầu mối kết nối, giúp tăng cường thông tin và bảo đảm phối hợp giữa các đơn vị, duy trì chế độ thông tin, báo cáo hai chiều, tạo điều kiện thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mỗi đơn vị và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác của ngành.

Tổ chức, bộ máy Văn phòng VKSND các cấp từng bước được kiện toàn phù hợp; lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp đã chú trọng công tác tuyển dụng, điều động, sắp xếp, bố trí công chức, bảo đảm phù hợp với điều kiện biên chế, năng lực, sở trường công tác; từng bước hạn chế tình trạng kiêm nhiệm trong công tác văn phòng.

Sau phần trình bày của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng trình bày báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2014 đến nay. Theo Báo cáo tóm tắt công tác thi đua – khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2014 đến nay, toàn ngành đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Trong năm 2015, các địa phương, đơn vị đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến; các tập thể, cá nhân được vinh danh tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động của đơn vị, phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao hơn. Công tác khen thưởng đã được lãnh đạo VKSND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Hội đồng thi đua – khen thưởng các cấp thực hiện kịp thời nên đã động viên và khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới, tạo khí thế cho phong trào thi đua.

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong các công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, nguyên nhân, cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó.
Cũng tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng giai đoạn 2012-2017.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao sự chuẩn bị tài liệu Hội nghị của Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua – khen thưởng, cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị rất có chất lượng, gắn liền với thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng ngành Kiểm sát. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của các công tác văn phòng, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.

Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, VKSND các cấp cần đánh giá cán bộ một cách khách quan, công bằng, gắn với từng địa bàn cụ thể, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; cần làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, có rà soát, bổ sung, điều chỉnh; chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tiễn; cần quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác văn phòng...

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn