Tin tức - Sự kiện

Hội nghị công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2017

Ngày đăng tin: 10/08/2017

Ngày 08/8/2017, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Thành phần tham dự hội nghị gồm: Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tập thể lãnh đạo, lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chủ tài khoản, người được ủy quyền Chủ tài khoản, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng các đơn vị dự toán trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu hội trường khách sạn TP. Ninh Bình đến hơn 700 điểm cầu trong toàn Ngành.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe đại diện Cục Kế hoạch - Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày 04 chuyên đề: Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Kế toán năm 2015 và Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ; Nghiệp vụ đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong mua sắm hàng hóa; Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân. (xem chi tiết tại đây)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, công tác Kế hoạch - Tài chính giữ vai trò rất quan trọng, bảo đảm về mặt cơ sở, vật chất cho các hoạt động trong toàn Ngành; hiểu đúng và làm đúng các quy định về tài chính, kế toán, xây dựng, đấu thầu sẽ giúp toàn Ngành sử dụng hiệu quả vốn ngân sách và tài sản được giao. Năm 2015, Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Luật Kế toán năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Trong quá trình thực hiện, một số Viện kiểm sát địa phương gặp khó khăn, vướng mắc do việc hiểu chưa thống nhất, chưa đúng dẫn đến việc thực hiện chưa đúng các quy định của Luật, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện kế hoạch. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị quán triệt có những nội dung cơ bản của các chuyên đề được trình bày tại hội nghị; tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao thẳng thắn chỉ rõ thực trạng, tìm nguyên nhân của hạn chế và biện pháp khắc phục, nêu kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng Luật có hiệu quả trong hiện công tác Kế hoạch - Tài chính tại địa phương, đơn vị mình.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/