Tin tức - Sự kiện

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Ngày đăng tin: 07/07/2017

Ngày 04/7/2017, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp; Điều tra viên cao cấp; Kiểm tra viên cao cấp; Chuyên viên cao cấp; đại diện Thường trực Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thư ký lãnh đạo Viện, cán bộ phòng Tham mưu tổng hợp, phòng Quản lý án hình sự thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự trung ương và Viện trưởng, Chánh Văn phòng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham dự hội nghị.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng trình bày tại hội nghị đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác để triển khai thực hiện; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tăng; tiến độ giải quyết án trong giai đoạn truy tố được nâng lên. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ, không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Các đơn vị tập trung giải quyết án tồn của năm trước chuyển sang, các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, các vụ án được dư luận quan tâm. Công tác phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng đạt hiệu quả cao. Công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị được chú trọng. Công tác xây dựng Ngành được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Đối mới, đề ra nhiều biện pháp cụ thể trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và Kiểm sát viên các cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp; triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. (xem chi tiết tại đây)

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/