Tin tức - Sự kiện

Trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho nguyên Cố vấn trưởng Dự án Chương trình đối tác tư pháp

Ngày đăng tin: 11/04/2017

Ngày 07/4/2017, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao tặng ngài Jacob Gammelgaard, Nguyên Cố vấn trưởng Chương trình Đối tác tư pháp Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế”. Đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15),  Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi lễ.

Tại buổi trao Kỷ niệm chương, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiệm sát nhân dân tối cao công bố Quyết định số 166/QĐ-VKSTC-V16 ngày 30/3/2016 của Viện trưởng Viện kiệm sát nhân dân tối cao về việc tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” đối với ngài Jacob Gammelgaard, Giám đốc Chương trình đối tác pháp quyền Đan Mạch, Nguyên Cố vấn trưởng Dự án “Chương trình Đối tác tư pháp giai đoạn năm 2010 - 2015” vì có thành tích đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân.

TS. Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho Nguyên Cố vấn trưởng Dự án Chương trình đối tác tư pháp

Thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng ngài Jacob Gammelgaard đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc triển khai Dự án Chương trình Đối tác tư pháp (Dự án hỗ trợ cải cách pháp luật và tư pháp do Đan Mạch tài trợ). Phó Viện trưởng Trần Công Phàn mong muốn trong thời gian tới, ngài Jacob Gammelgaard tiếp tục có những đóng góp trong việc hỗ trợ các cơ quan tư pháp Việt Nam triển khai, thực hiện các Dự án luật  đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phát biểu nhận Kỷ niệm chương, ngài Jacob Gammelgaard chân thành cảm ơn sự quan tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao dành cho Chương trình Đối tác tư pháp và cá nhân ông trong suốt quá trình làm việc và hợp tác. Đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục có những đóng góp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp Việt Nam, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Đối tác tư pháp trong thời gian tới.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/