Tin tức - Sự kiện

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày đăng tin: 07/03/2017

(Kiemsat.vn) - Ngày 06/3/2017, VKSNDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên trung ương đảng, Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại diện Đảng uỷ Công đoàn cấp trên có đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch công đoàn viên chức Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC cùng các cán bộ công chức, viên chức.

Trong năm qua, VKSNDTC đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao cho. Những kết quả đó đã từng bước tạo thế và lực cho sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Trong đó, nổi bật là hoàn thành tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội đề ra; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo VKSNDTC tập trung chỉ đạo nghiên cứu, hướng dẫn thi hành 7 đạo luật mới về tư pháp; tổ chức nhiều hội nghị để phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện. Chỉ đạo sâu sắc việc xây dựng các đề án về tổ chức, biên chế, cơ cấu cán bộ, Kiểm sát viên; quan tâm chỉ đạo tổ chức thi tuyển công chức, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, nhất là với lãnh đạo Bộ Công an, TAND tối cao, Bộ Tư pháp,… được tăng cường; đã chủ trì nhiều hội nghị liên ngành thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ.

Đồng chí Đào Văn Ngọc, Phó chủ tịch công đoàn viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2016 của công đoàn VKSNDTC đã đạt được; trao đổi phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn VKSNDTC tiếp tục phát động, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Chỉ đạo thực hiên tốt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ngoài việc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh, cần tiếp tục thực nghiệm nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường nguồn nhân lực, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng, thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành năm 2017; giải quyết kịp thời các đơn thư tố giác, kiến nghị của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng cơ quan văn hoá, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt đồng chí Viện trưởng VKSNDTC yêu cầu, để thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, toàn thể cán bộ trong ngành cần quán triệt thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, tăng cường bảo mật thông tin trong toàn ngành; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động khác.

nguồn http://www.kiemsat.vn