Tin tức - Sự kiện

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí: “Thay đổi đề thi tuyển Kiểm sát viên theo hướng mở”

Ngày đăng tin: 03/03/2017

(Kiemsat.vn) - Đó là khẳng định của Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tại Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm công tác thi tuyển Kiểm sát viên, ngày 02/3/2017, do Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao tổ chức.

Qua báo cáo đánh giá, 02 kỳ thi tuyển Kiểm sát viên vừa qua về cơ bản đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Đề thi bám sát thực tiễn hoạt động nghiệp vụ của VKSND các cấp, đảm bảo tính khách quan, công bằng, đặc biệt tuyệt đối bảo mật trong quá trình xây dựng và sử dụng bộ đề thi.

Tuy nhiên, trong công tác tổ chức thi tuyển còn một số tồn tại, thiếu sót như cử người tham dự thi không đúng điều kiện; tiêu chuẩn, tỷ lệ cạnh tranh dự thi ở các địa phương lớn; đề thi chưa thực sự đánh giá được trình độ năng lực và kỹ năng nghiệp vụ của người dự thi, chưa sát với yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh Kiểm sát viên, chưa phân hoá rành mạch trình độ năng lực và trình độ nghiệp vụ của từng ngạch Kiểm sát viên, còn nặng tính lý thuyết. Ngoài ra còn thiếu sót trong khâu coi thi, giám sát và hướng dẫn người dự thi, tình trạng sử dụng tài liệu và Ban giám sát không ký niêm phong bài thi. Đặc biệt, cơ sở vật chất thiếu thốn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng phục vụ công tác thi tuyển.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí khẳng định, người duyệt đáp án câu hỏi tình huống cuối cùng là Viện trưởng

Từ thực tiễn trên, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên đã thảo luận và đưa ra một số kiến nghị:

Cần tổ chức rút kinh nghiệm ở các khâu công tác phục vụ thi; trước mắt là sớm nghiên cứu, sửa đổi Quy chế tạm thời về công tác thi tuyển Kiểm sát viên; Ủy ban kiểm sát các cấp bảo đảm những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đều được tham dự kỳ thi và đảm bảo có cạnh tranh để nâng cao ứng viên dự thi, tạo động lực cho cán bộ trẻ.

Nội dung đề thi cần đầu tư nhiều hơn nữa và nâng cao chất lượng của các đơn vị, địa phương khi xây dựng nguồn đề thi, nhất là 02 trường cần đầu tư nhiều hơn nữa trong việc ra đề thi, góp phần nâng cao chất lượng đề thi, đáp án, nhằm phân loại, đánh giá người dự thi, xác định đúng người vừa có kiến thức chuyên môn, năng lực thực tiễn để bổ nhiệm.

Đề nghị thi tuyển vào quý II và quý IV hoặc chỉ nên thi mỗi một năm 01 kỳ vào quý III (thời gian này các trường cho học sinh nghỉ hè); đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ việc tổ chức thi như đảm bảo chỗ ăn ở cho người dự thi, đầu tư đủ số lượng bàn ghế, lắp đặt camera giám sát tại các phòng thi…

Việc xét cử người dự thi tuyển Kiểm sát viên đối với những người đăng ký thi tuyển theo chỉ tiêu của đơn vị khác (đăng ký thi về VKSND cao cấp) thì ngoài việc Ủy ban kiểm sát nơi người đó công tác chọn cử dự thi cũng cần phải có ý kiến của Uỷ ban kiểm sát nơi đến sau khi trúng tuyển, nhằm đảm bảo việc tuyển chọn chính xác và đúng quy trình điều động công chức.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và trách nhiệm của Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho rằng, những thiếu sót không ảnh hưởng lớn đến kỳ thi, không phát sinh khiếu kiện chính thức, cái được lớn nhất là tổ chức kỳ thi đã thành công trong bối cảnh số lượng thí sinh quá đông và sự áp lực dịp cuối năm.

Rút kinh nghiệm cho những kỳ thi tiếp theo, Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo: “Thứ nhất, vẫn tiếp tục tổ chức các kỳ thi tiếp theo, rút kinh nghiệm là năm nay chia thành 02 kỳ thi vào thời điểm giữa cho đến cuối quý II và giữa quý IV (tháng 11); lãnh đạo các địa phương, đơn vị có người tham gia thi phải cố gắng tạo điều kiện, giảm áp lực công việc chung trong thời gian ôn thi và thi, đồng thời, cả những cán bộ coi thi.

Thứ hai, nên thay đổi đề thi dạng đề tổng hợp, đề hướng mở; trong đó, chứa các tình huống thực tế, đòi hỏi người dự thi phải có tư tưởng nhận thức, xử lý bằng kiến thức pháp luật trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, chuyên ngành, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác; thống nhất nâng câu hỏi xử lý tình huống trong đề thi sơ cấp lên ¾ và ¼ là lý thuyết; đề thi cao cấp thì phải chuyên sâu hơn”.

Viện trưởng Lê Minh Trí khẳng định, người duyệt đáp án câu hỏi tình huống cuối cùng là Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, vì đề thi các câu hỏi tình huống đó sẽ được sửa theo hướng tiếp cận với thực tiễn hiện nay và đáp án sẽ trở thành tư liệu “sống” để giáo dục, bồi dưỡng những cán bộ Kiểm sát viên mới vào nghề sau này.

Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu, nhiệm vụ tập trung hàng đầu là phải đưa ra được các đề thi phải đảm bảo chất lượng. Để thực hiện được, mỗi Vụ phải đưa ra tình huống và lên lịch đưa tình huống đó vào đề thi các năm; phải khép kín, bí mật bộ đề thi từ khi ra đề đến khi chấm điểm, đồng thời, trình Viện trưởng quy trình những thành viên tham gia bộ đề thi; đề án lắp đặt camera trong khu vực thi hoặc thuê những địa điểm thi có lắp sẵn camera; thời gian dành cho ôn thi là 10 ngày.

nguồn http://www.kiemsat.vn/