Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Ngày đăng tin: 15/02/2017

 

Ngày 13/02/2017, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác công đoàn năm 2017. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Bùi Xuân Ngọc Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

Đông chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2016, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam, hoạt động của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Cong đoàn có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ văn hoám chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức và người lao động. Phối hợp với chính quyền và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" năm 2016; tổ chức thành công Giải thể thao Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ Nhất năm 2016. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa như: Ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa; Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma; Quỹ Vì người nghèo; đặc biệt phối hợp với chính quyền cơ quan kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan quyên góp, ủng hộ đồng bao miền Trung thiệt hai do mưa lũ gây ra.

Toàn cảnh Hội nghị 

Năm 2016, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn; trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, nghiên cứu xây dựng các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành pháp luật; tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

Phần tham luận, đại biểu dự hội nghị nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; đồng thời góp ý kiến nhằm phát huy kết quả công tác đạt được thời gian qua, nâng cao chất lượng công tác công đoàn thời gian tới; nêu một số đề xuất về chế độ công vụ công chức, nội quy cơ quan, Dự án nhà ở cho cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao Bùi Mạnh Cường đánh giá cao thành tích đạt được của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2016. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, đồng chí nhấn mạnh, các Công đoàn bộ phận thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, thiếu sót; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đồng thời thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh triển khai, thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và các phong trào đền ơn đáp nghĩa do Công đoàn Viên chức Việt Nam và ngành Kiểm sát nhân dân phát động. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tin tưởng Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy thành tích đạt được, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm đề ra, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2017 và những năm tiếp theo.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn