Tin tức - Sự kiện

Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2017

Ngày đăng tin: 05/01/2017

Ngày 03/01/2017, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Tập thể lãnh đạo, công chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Cục 1 do đồng chí Lại Viết Quang, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2016, Cơ quan điều tra đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; nhiều chỉ tiêu công tác chuyên môn tăng so với cùng kỳ. Năm qua, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba” và được Thủ tướng Chính phủ tặng “Bằng khen” đối với tập thể đơn vị, 01 phòng nghiệp vụ và 06 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 24/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, đơn vị tăng cường giải pháp phát hiện và nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền. Chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai nghiên cứu các đạo luật mới theo nhiều bước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Điều tra viên trong hoạt động điều tra; giúp cán bộ, Điều tra viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh tội phạm trong tình hình mới. Tăng cường công tác nghiên cứu, xây dựng thể chế, kiện toàn bộ máy cũng như đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ Điều tra viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong đánh giá cao kết quả công tác của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được năm 2016; đồng thời nhấn mạnh, kết quả công tác năm 2016 của đơn vị có tác dụng quan trọng, góp phần đảm bảo, hỗ trợ tích cực cho công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt chủ trương: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao vị thế của Ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2017 đã đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, Điều tra viên Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Đảng, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; đổi mới công tác thu thập thông tin về tội phạm; nâng cao chất lượng hoạt động  kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự thuộc thẩm quyền, đặc biệt là án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp; bảo đảm các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành. Triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, thống nhất các đạo luật về tư pháp; nhất là những nội dung có liên quan đến hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đề cao tinh thần đoàn kết nội bộ; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Điều tra viên, công chức trong đơn vị đối với kết quả công tác giải quyết tố giác, tin báo về tộm phạm và khởi tố điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền. Chủ động phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân và các cơ sở đào tạo khác mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng của đội ngũ Điều tra viên, công chức trong toàn đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực tin tưởng, với những kết quả đạt được năm 2016, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn Ngành năm 2017 và những năm tiếp theo.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/