Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ VKSNDTC tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII

Ngày đăng tin: 22/12/2016

Ngày 21/12/2016, Đảng bộ VKSNDTC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. PGS.TS Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối dự và truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy và toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSNDTC; đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND cấp cao 1.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSNDTC nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) nhằm góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi, tiếp thu, nắm bắt đầy đủ tinh thần Nghị quyết để thực hiện.

PGS.TS Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối 
trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết

Hội nghị dành nhiều thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết số 04 của Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết trên đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đặt nhiều kỳ vọng. Nghị quyết số 04 đã chỉ rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở để công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng được thuận lợi, nghiêm túc hơn; đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân giám sát, đánh giá chính xác hơn đối với cán bộ, đảng viên. Nghị quyết cũng xác định 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đó là: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Cùng với việc quán triệt Nghị quyết số 04 XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tại hội nghị các đại biểu cũng đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05/NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thuế hệ mới; Kết luận số 09-KL ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, Hội nghị cũng đã triển khai học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSNDTC đề nghị mỗi cán bộ và đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết; mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với Chi bộ, lãnh đạo cơ quan đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; viết báo cáo thu hoạch kết quả nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII). Kết quả học tập này cũng sẽ là tiêu chí để đánh giá việc hoành thành nhiệm vụ của Đảng viên vào cuối năm./.

Nguồn http://www.kiemsat.vn/