Tin tức - Sự kiện

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp làm việc về công tác phối hợp giữa hai Ngành

Ngày đăng tin: 24/10/2016

Nhằm tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp; ngày 19/10/2016, tại Bộ Tư pháp, Ban cán sự đảng - Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng - Lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc trao đổi công tác giữa 2 cơ quan

Dự và chỉ đạo làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đại diện một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp tham dự buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tóm tắt Kết quả công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2016 do đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp trình bày. Bộ Tư pháp đã chú trọng xây dựng có chất lượng các văn bản có liên quan đến công tác tư pháp và hoạt động kiểm sát như: Luật thi hành án dân sự, Luật bồi thường của nhà nước, Luật tương trợ tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; tích cực phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Đặc biệt Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật hình sự. Công tác thi hành án dân sự, hành chính đạt kết quả cao hơn so với năm 2015. Trong đó công tác kiểm sát có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt trong hoạt động quản lý nghiệp vụ thi hành án. Qua kiểm sát đã kịp thời ban hành văn bản yêu cầu Tòa án chuyển giao đối với các trường hợp chậm chuyển, chuyển giao qua đường bưu điện nhưng bị thất lạc; chuyển giao không đúng địa chỉ đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Trong giải quyết các vụ án tồn đọng, phức tạp kéo dài, Bộ đã nhận được sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về thi hành án dân sự, qua đó tạo được sự thống nhất trong chỉ đạo nghiệp vụ, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp đã được xử lý, giải quyết…

Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật được hai cơ quan phối hợp thực hiện hiệu quả, nhất là trong việc thi hành Luật và các Hiệp định về tương trợ tư pháp. Công tác phối hợp về giám định tập trung triển khai thực hiện các văn bản, đề án, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan đã thực hiện rà soát các vụ việc về bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng. Từ năm 2010 đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được sự phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong tổ chức, triển khai chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát thông qua việc cử học viên, giảng viên tham gia giảng dạy, phối hợp trong xây dựng chương trình đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như: Công tác xây dựng thể chế cần quan tâm phối hợp chặt hơn nữa; quan điểm liên ngành với một số vụ thi hành án chưa thống nhất; nhiều vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá do người phải thi hành án chống đối, chây ỳ. Việc chia sẻ thông tin, dữ liệu về luật sư và hành nghề luật sư phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và quản lý nhà nước không được thường xuyên, liên tục…

Tại buổi làm việc các đại biểu nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2016 củaBộ Tư pháp. đồng thời đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hai Ngành; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để tháo gỡ, khắc phục. Qua đó xác định nhiệm vụ cụ thể, đề xuất các biện pháp thiết thực, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tham luận đánh giá cao công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp góp phần tích cực để hai Ngành hoàn thành nhiệm được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đồng thời mong muốn trong thời gian tới 2 Ngành tiếp tục tăng cường phối hợp công tác thiết thực và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, cần tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ phối hợp giữa hai Ngành. Các đơn vị cấp Vụ, Cục của hai Ngành cần tích cực, chủ động bàn bạc, xử lý những tồn tại. Nếu có vướng mắc cần có ý kiến lãnh đạo, tùy mức độ vụ việc để thống nhất cách giải quyết theo lộ trình, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc xây dựng luật. Viện trưởng Lê Minh Trí yêu cầu với lĩnh vực thi hành án dân sự và các nghiệp vụ khác, vấn đề nào thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai Ngành thì cần chủ động giải quyết ngay, đối với vấn đề liên quan đến Ngành khác thì 2 Ngành thống nhất và tiếp tục phối hợp với Ngành khác để giải quyết.

Đồng tình với ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, công tác phối hợp giữa hai Ngành trong nhiều lĩnh vực rất hiệu quả. Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chễ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong xây dựng pháp luật và trong từng lĩnh vực, chuyên sâu.  Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ cụ thể trong công tác phối hợp cho các đơn vị thuộc Bộ trong từng lĩnh vực cụ thể. Đối với công tác thi hành án dân sự, cần xử lý án tồn đọng, tăng cường kiểm sát trong thi hành án đặc biệt ở cấp huyện. Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, Cục Bồi thường nhà nước xem xét các vụ bồi thường chưa thực hiện được, xác định khó khăn, vướng mắc ở đâu để phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết. Đối với lĩnh vực tương trợ tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp thực hiện các sáng kiến trong hợp tác khuôn khổ ASEAN; mong muốn hai bên tham gia sâu rộng và thiết thực hơn nữa vào các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ sự phát triển chung của 2 Ngành trong thời gian tới.

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/