Tin hoạt động trường

Giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngày đăng tin: 13/01/2016

Thực hiện Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành, sáng ngày 13/01/2016, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức buổi giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 được Quốc hội thông qua tháng 11/2015

TS. Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015

Buổi giới thiệu nội dung Bộ luật mới do TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì. Tham dự còn có các đồng chí là Trưởng một số đơn vị, giảng viên các khoa, các học viên lớp bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ và sinh viên đang theo học tại Trường.

Toàn cản buổi giới thiệu

TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng đã nêu ưu, nhược điểm của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 được đúc kết từ thực tiễn áp dụng pháp luật vào đời sống xã hội; sự cần thiết phải ban hành Bộ luật mới phù hợp với sự phát triển về mọi mặt của đất nước. Bộ luật Hình sự năm 2015 mới ban hành có 03 phần gồm 26 Chương, 426 Điều, có những điểm mới cơ bản sau: bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; hoàn thiện chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi; thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế; nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội; bổ sung đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình là người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử...

Tin: Ngọc Anh

Ảnh: Trần Hùng