Tin hoạt động trường

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Trưởng phòng Quản lý khoa học bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Ngày đăng tin: 04/11/2015

Ngày 31 tháng 10 năm 2015, Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Đức Hạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự, mã số: 62 38 40 01 tại Học viện Khoa học xã hội với đề tài “Nguyên tắc bình đẳng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam: những vấn đề lý luận và thực tiễn”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn.

NCS Nguyễn Đức Hạnh trình bày luận án trước Hội Đồng

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những đóng góp mới của luận án. Một trong những đóng góp đó là: Đề xuất phương hướng và kiến nghị nội dung sửa đổi bổ sung toàn diện về các chế định liên quan đến bình đẳng và bảo đảm bình đẳng trong Tố tụng hình sự trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư phápvà yêu cầu hội nhập trong giai đoạn hiện nay.

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo tiến sĩ. NCS Nguyễn Đức Hạnh đã trình bày tóm tắt luận án, trả lời những câu hỏi của Hội đồng và Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Nguyễn Đức Hạnh

Bế mạc buổi bảo vệ, NCS Nguyễn Đức Hạnh đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến các nhà khoa học trong và ngoài trường, Lãnh đạo trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nơi NCS đang công tác, các bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên nghiên cứu sinh hoàn thành luận án.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội chúc mừng NCS Nguyễn Đức Hạnh

TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng nhà trường cùng đồng nghiệp, bạn bè tham dự buổi bảo vệ luận án

Tin: Nguyễn Hương

Ảnh: Trần Hùng