Tin hoạt động trường

Hôi nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng tin: 01/09/2015

Ngày 01/9/2015, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tiến sỹ Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có sự có mặt của ông Takeishi Matsumoto – Cố vấn trưởng dự án JICA tại Việt Nam, đại diện Lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, các đồng chí đại biểu thuộc 26 VKSND tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc; Về phía Nhà trường có TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng, các đồng chí là thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo, Trưởng một số đơn vị, các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm đến nội dung hội nghị.

 

TS. Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao cảm ơn sự có mặt tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự của các đại biểu và nhấn mạnh: Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được xây dựng trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với nhiều điểm mới mà trọng tâm là bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục thể chế hóa chính sách hình sự trong các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Điều này đặt ra yêu cầu cần sửa đổi toàn diện, cần sự góp ý thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao của các đại biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy báo cáo nội dung Dự thảo

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao đã báo cáo về nội dung cơ bản Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm 26 chương, 443 Điều, tăng 93 Điều so với Bộ luật Hình sự hiện hành, trong đó giữ nguyên nội dung của 43 Điều, bãi bỏ 06 Điều,bổ sung mới 68 Điều và sửa đổi 329 Điều. Phạm vi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự là cơ bản và toàn diện, trong đó tập trung vào vấn đề: Trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; Việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; Quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; Quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; Về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn… 

 

TS. Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng góp ý Dự thảo

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã phát biểu đóng góp ý kiến một số nội dung Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu Trưởng Nhà trường đưa ra ý kiến góp ý Dự thảo về các nội dung như: đồng tình với việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân vì trong tình hình xã hội hiện nay đang diễn ra một xu hướng chung là pháp nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật mà chỉ áp dụng biện pháp xử lý hành chính, điều này không đủ tính răn đe, tạo lối đi xấu, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế; Đồng chí cũng nêu quan điểm về vấn đề phân loại tội phạm, chế định phòng vệ chính đáng… Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất về Bộ luật hình sự (sửa đổi) phải dựa trên cơ sở tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn Bộ luật hình sự theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật hình sự năm 1999, các văn bản khác có liên quan từ trước đến nay và tình hình của đất nước ta; bảo đảm kế thừa truyền thống, kinh nghiệm 14 năm thi hành BLHS năm 1999; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thi hành luật tạo điều kiện trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật, chiến lược cải cách tư pháp và chủ động hội nhập quốc tế của Việt nam.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu đóng góp ý kiến Dự thảo:

 

Tin: Ngọc Anh

Ảnh: Trần Hùng