Tin hoạt động trường

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XI tại Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 10/07/2015

 Ngày 09/7/2015, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng viên và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Hội nghị đã nghe TS. Phạm Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng giới thiệu, và làm rõ thêm những vấn đề mới trong các phần nội dung quan trọng đã được Hội nghị Trung ương lần thứ 11 thông qua như: Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; Mô hình tổ chức chính quyền địa phương và Chủ trương đầu tư thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng chí nhấn mạnh nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XI thông qua là những vấn đề lớn, liên quan đến sự phát triển đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Quá trình triển khai giới thiệu Nghị quyết ở Trường cần làm rõ nội dung để cán bộ, giảng viên nắm vững thêm, hiểu thêm, đồng thuận và chấp hành các chủ trương lớn của Trung ương Đảng./.

TS. Phạm Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt nội dung Nghị quyết

Toàn cảnh Hội nghị

Tin: Ngọc Anh

Ảnh: Trần Hùng