Tin hoạt động trường

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Ngày đăng tin: 22/04/2015

Sáng ngày 22/04/2015, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 khóa XI .

Tham dự hội nghị có PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp Học viện báo chí và tuyên truyền, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo Ban tuyên giáo Trung ương; TS. Phạm Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên và đại diện học viên, sinh viên của Nhà trường.

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Xuân Mỹ truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Cán bộ công chức nhà trường nghe quán triệt các nội dung của Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường mong muốn toàn thể Cán bộ công chức nhà trường đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung của Nghị quyết hội nghị Trung ương 10 (khóa XI), quán triệt và triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin: Minh Hằng