Tin hoạt động trường

Tạp chí Khoa học Kiểm sát được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước duyệt tính điểm công trình khoa học

Ngày đăng tin: 08/04/2015

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật họcvới Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc xét tính điểm từ 0,25 điểm đến 0,5 điểm đối với các tác giả có công trình đăng tải trên Tạp chí Khoa học Kiểm sát của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội khi phong học hàm Giáo sư, Phó giáo sư trong lĩnh vực Luật học. Sáng ngày 07/04/2015, dưới sự chủ trì của GS.TSKH Trần Văn Nhung – Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng họp xem xét hồ sơ, đánh giá chất lượng và thống nhất đưa Tạp chí Khoa học Kiểm sát của Trường Đại học Hà Nội vào Danh mục các Tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư. Mức điểm đối với các tác giả có công trình được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Kiểm sát là 0,5 điểm.

Đây là một sự kiện quan trọng đối với Tạp chí Khoa học Kiểm sát, bởi từ đây, các công trình được đăng tải trên Tạp chí không những có giá trị đối với các tác giả trong việc tính điểm khi xét phong học hàm Giáo sư, Phó giáo sư mà còn đáp ứng điều kiện chuẩn đầu vào và đầu ra đối với Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật học và xét tính cộng điểm đối với các Học viên khi bảo vệ Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật học.

  Nguyễn Đức Hạnh