Tin hoạt động trường

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đầu tiên trong năm 2019 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 05/07/2019

Sáng ngày 04/6/2019, ThS. Ngô Hùng Thái – Phó Trưởng khoa Phụ trách khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Tư tưởng phân quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam”. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài là PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Ngô Hùng Thái chủ nhiệm xuất phát từ yêu cầu thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013 cần phải tìm ra cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước vừa bảo đẩm sự phân công, phân nhiệm rõ hơn giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm tạo ra hiệu quả hoạt động cho từng cơ quan, vừa bảo đảm sự kiểm soát và phối hợp với nhau giữa các cơ quan đó nhằm hạn chế sự lạm quyền; bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể đồng thời tạo ra sự thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động của Nhà nước. Đề tài đi sâu nghiên cứu về tư tưởng phân quyền, sự thể hiện và áp dụng tư tưởng phân quyền trong thực tế tổ chức bộ máy nhà nước ở một số quốc gia, từ đó rút kinh nghiệm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Sau phần thuyết trình đề tài nghiên cứu, nhóm tác giả đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các thành viên trong Hội đồng và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học. Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Xuất sắc.

Sau nghiệm thu đề tài của ThS. Ngô Hùng Thái, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục triển khai nghiệm thu các đề tài khoa học đã hoàn thành nghiên cứu đăng ký bảo vệ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng được Ban Giám hiệu đặc biệt quan tâm. Bởi nghiên cứu khoa học là con đường hiệu quả nhất để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát triển năng lực sư phạm của mỗi cá nhân làm công tác giảng dạy và giáo dục; là một tiêu chí đặc biệt quan trọng để đánh giá chất lượng của Trường trong việc nâng cao, đảm bảo chất lượng của quá trình đào tạo, qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Trường.

NA

Các tin khác