Tin hoạt động trường

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 05/07/2019

Chiều ngày 04/7/2019, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2019, TS. Trần Công Phàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị có TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị; TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao, thành viên Hội đồng Trường; các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn Trường.

 

TS. Trần Công Phàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị nghe PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, nhấn mạnh những kết quả Trường đã thực hiện được và các đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Ngành. Cụ thể: Trong 06 tháng đầu năm 2019, Trường đã triển khai có hiệu quả công tác đào tạo đại học và tuyển sinh sau đại học, văn bằng hai ngành luật; làm tốt công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục, triển khai công tác đanh giá chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất luượng đào tạo, bồi dưỡng; chủ động áp dụng các biện pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình trong đó đã tổ chức thẩm định, làm thủ tục chuyển xuất bản 10 giáo trình; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy bằng nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp đa dạng với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán các nước để mở các lớp bồi dưỡng cán bộ ngành kiểm sát cho nước ngoài và Việt Nam….

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Phó Hiệu trưởng Nhà trường đều nhất trí cao với Báo cáo Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 của Trường và cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách; đề xuất các biện pháp thiết thực, hữu ích, sát với thực tế của nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

 

PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

 

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường biểu dương kết quả rất tốt mà Trường đã thực hiện được trong 06 tháng đầu năm và nhấn mạnh, Trường cần tiếp tục và luôn luôn nắm vững tư tưởng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kiểm sát là là ưu tiên hàng đầu và tiếp đến là cho xã hội. Trường đã nhanh chóng triển khai được công tác đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, tuyển sinh đào đạo văn bằng hai và sau đại học, công tác xây dựng giáo trình đã cơ bản đạt được mục tiêu, được Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Trường đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý giáo trình để kịp thời bổ sung kiến thức, cập nhật bải giảng; giao cho các giảng viên thỉnh giảng những nhiệm vụ và chuyên đề có tính chất chuyên sâu. Công tác đào tạo thạc sỹ là công tác mới được thực hiện năm 2019 cần chú trọng chất lượng, xây dựng uy tín của Trường. Trường tiếp tục đi đầu cùng với Vụ 14 về công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành, liên kết cùng cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo. Tiếp tục quan tâm đến các điều kiện bảo đảm về: Trụ sở, đặc biệt chú trọng đến thư viện, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, giảng viên của Trường. Phối hợp thường xuyên với Vụ Tổ chức cán bộ, xây dựng bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn tổ chức. Nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương giảng viên cán bộ, học viên, sinh viên. Sớm lên kế hoạch có tính chất tổng kết cho chương trình 50 thành lập Trường, một hoạt động rất ý nghĩa không chỉ đối với Trường mà còn đối với cả ngành Kiểm sát. Và yêu cầu cuối cùng được đồng chí gửi tới tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ, giảng viên Trường đó là Trường tiếp tục tăng cường tính chủ động, xây dựng tập thể đoàn kết, chung ý chí, chung quyết tâm trên cơ sở làm đúng chức năng, nhiệm vụ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, TS. Lại Viết Quang - Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm toàn Trường cần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, chú trọng đến công tác như: Tuyển sinh khóa 7 Đại học chính quy; đào tạo văn bằng hai, đào tạo thạc sỹ; liên kết đào tạo; hoàn thành xuất sắc các đề án, đề tài, hội thảo đã đăng ký, tiếp tục triển khai các đề tài cấp bộ; tập trung xây dựng và xuất bản hệ thống giáo trình đào tạo đại học, hoàn thành kế hoạch xuất bản giáo trình năm 2019; tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đối với các chương trình đào tạo theo yêu cầu của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng về Hồ sơ án, tập bài giảng…; thực hiện công tác chuẩn bị cho sự kiện 50 năm thành lập Trường; tiếp tục kiện toàn bộ máy các phòng, khoa, trung tâm; tập trung xây dựng thể chế đảm bảo việc tổ chức, hoạt động của Trường được thống nhất và hiệu quả, phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng quy chế đối với trường hợp khen thưởng đột xuất đối với cá nhân có thành tích và cơ chế xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, công tác mua sắm trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động của Trường… Cuối cùng, đồng chí mong muốn toàn Trường đồng lòng, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra không phụ sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nói riêng và của toàn ngành Kiểm sát nói chung.

NA

Các tin khác