Tin hoạt động trường

Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến giữa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và VKSND 03 tỉnh và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin: 17/06/2019

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, ngày 14/6/2019, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phối hợp với VKSND tỉnh Bắc Giang, Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, VKSND tỉnh Hải Phòng và VKSND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến xét xử tại TAND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự tại các điểm cầu có Lãnh đạo VKSND 3 tỉnh, Lãnh đạo Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo, Trưởng, Phó, Kiểm sát viên và chuyên viên các phòng nghiệp vụ và Lãnh đạo, KSV VKSND các huyện, thị xã, thành phố thuộc 3 tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang chủ trì rút kinh nghiệm.

Về phía Nhà trường, có TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng, TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng, chủ trì tại điểm cầu Trường; cùng các giảng viên, đại diện học viên và sinh viên của Trường.

TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì rút kinh nghiệm tại đầu cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

 

Thành viên tham dự tại điểm cầu Nhà trường...

và tại 4 điểm cầu của phiên tòa trực tuyến

Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến là một trong số nhiều hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với VKSND tỉnh Bắc Giang và các đơn vị trong ngành Kiểm sát, thể hiện quyết tâm của ban lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện sâu sắc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng công tác của cán bộ ngành Kiểm sát nói chung; của cán bộ VKSND 3 tỉnh và nâng cao chất lượng dạy và học cho giảng viên, học viên cũng như sinh viên 2 Trường nói riêng.

Tại các điểm cầu theo dõi phiên tòa xét xử Vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và đã triển khai rút kinh nghiệm trực tuyến sau khi phiên tòa kết thúc. Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng chủ trì thảo luận, rút kinh nghiệm cùng giảng viên, học viên, sinh viên và là đại diện góp ý rút kinh nghiệm với Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang về phiên tòa được theo dõi.

Tổng hợp ý kiến đóng góp tại các điểm cầu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra tổng hợp chung về những ý kiến đóng góp cho quá trình chuẩn bị và tham gia xét xử, nội dung xét xử tại phiên tòa. Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm trực tuyến được đánh giá là phiên tòa có hiệu quả, vụ án xét xử mang tính chất phức tạp về nội dung, tài liệu, chứng cứ… đã mang lại sự phong phú về kiến thức cho KSV, giảng viên, học viên và các sinh viên tham gia theo dõi phiên tòa, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử việc giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

NA

Các tin khác