Tin hoạt động trường

Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng tin: 14/06/2019

Chiều ngày 13/6/2019, Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

Tại điểm cầu chính trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có: Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII tại hội nghị; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới 05 điểm cầu trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nằng, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đồng chí Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị; các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể Đảng viên trong toàn Trường cùng tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 10. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Sau hai ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp bàn về các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (báo cáo chính trị, báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

NA

 

 

Các tin khác