Tin hoạt động trường

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến Quán triệt và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng tin: 14/06/2019

Sáng ngày 13/6/2019, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến Quán triệt và triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

Tại điểm cầu chính là trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao có: Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị; đồng chí Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Cục A03), Bộ Công an; các đồng chí Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thủ trưởng, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được truyền hình trực tuyến nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các điểm cầu tại Viểm kiểm sát các cấp, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Hội nghị nghe Báo cáo viên trình bày nội dung tại một số điểm cầu 

Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đồng chí Lại Viết Quang - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị; các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị và công chức, viên chức phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Thông tin – Thư viện cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục A03, Bộ Công an phổ biến, quán triệt nội dung triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và thực trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trong thời gian qua. Theo đó, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 15/11/2018); Luật gồm 05 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Trong đó, một số quy định liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Luật có những nội dung cơ bản về: Khái niệm bí mật nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm; phạm vi bí mật nhà nước; danh mục bí mật nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; giải mật; hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh ý nghĩa, sự cần thiết và cấp bách của công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai những nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Chỉ thị số 03 ngày 3/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân; khẩn trương rà soát các văn bản, tài liệu mật để xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện sơ hở trong bảo mật thông tin và đề xuất khắc phục kịp thời lỗ hổng bảo mật; các Văn phòng, Vụ 14, Vụ 15, Cục 2 phối hợp xây dựng danh mục bí mật nhà nước trong Ngành trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến; sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; tham mưu ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng; dự thảo Chỉ thị về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Ngành; tham mưu thành lập ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước...

NA

Các tin khác