Tin hoạt động trường

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham dự truyền hình trực tuyến sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng tin: 16/05/2019

Sáng ngày 15/5/2019, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham dự truyền hình trực tuyến sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

Tại điểm cầu chính là trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao có các đồng chí: Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị; đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Lại Viết Quang – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cùng tham dự. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 5 điểm cầu là các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị truyền hình trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đồng chí Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị trực tuyến; toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường cùng tham dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có báo cáo về kết quả xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy chế nghiệp vụ; giảng dạy trong nhà trường; thực hiện đúng phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo, lấy kết quả hành động làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao hoạt động của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong chương trình hành động hàng năm để lãnh đạo thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao luôn đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo và quán triệt thường xuyên việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, trách nhiệm công tác, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trong các khâu công tác kiểm sát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức trong toàn Ngành vận dụng tốt hơn nữa lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa; đối với cấp dưới cần trung thực, tận tụy và trách nhiệm trong công tác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tiếp tục quán triệt triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới; tập trung xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình làm nhân tố nòng cốt để việc thực hiện Chỉ thị đạt thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Nhằm phục vụ cho việc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát cũng đã có Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị của Trường báo cáo Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo đó, trong ba năm qua, Đảng ủy Nhà trường đã đạt được những kết quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

- Đảng ủy nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để triển khai việc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả toàn diện hơn. Cán bộ, Đảng viên, học viên, sinh viên đã nhận thức được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc hàng ngày, thường xuyên liên tục. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, đảng viên và học viên, sinh viên góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.

- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Nhà trường cơ bản đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết của các chi bộ, trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của chi bộ, của mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt đã có chuyển biến hơn; đã từng bước nâng cao được chất lượng sinh hoạt trong chi bộ, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên có kết quả tốt. Việc học tập đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Qua đó đã góp phần quan trọng giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tạo ra sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đều hoàn thành tốt.

Trong thời gian tới, toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiết mục văn nghệ gửi tới Hội nghị do Sinh viên của Trường biểu diễn

Căn cứ Báo cáo của Đảng ủy Trường và thành tích của các cá nhân, tập thể Nhà trường trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao quyết định khen thưởng đối với:

- Tập thể Chi bộ khoa Tội phạm học và điều tra tội phạm;

- Cá nhân đồng chí Đàm Thị Diễm Hạnh - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Pháp luật dân sự và kiểm sát dân sự.

NA