Tin hoạt động trường

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo

Ngày đăng tin: 15/05/2019

Thực hiện kế hoạch số 25/TB-T2-ĐBCL ngày 14/3/2019 về việc tự đánh giá chương trình đào tạo ngày 14/05/2019, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức buổi tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo Đại học chính quy ngành Luật.

Tham dự chương trình có TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường- chủ trì, PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và PGS.TS Ngô Doãn Đãi – Đại diện chuyên gia của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách theo Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị, Ban chủ nhiệm khoa, trợ lý khoa, tổ trưởng các tổ bộ môn và đại diện giảng viên, sinh viên nhà trường.

TS. Mai Đắc Biên – Phó Hiệu trưởng nhà trường - chủ trì tập huấn

Phát biểu khai mạc khóa tập huẩn, TS. Mai Đắc Biên -  Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Công tác tự đánh giá chương trình Đào tạo cử nhân ngành Luật của Trường nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu làm cơ sở đưa ra kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn giáo dục Đại học Đây cũng là cơ sở để Trường hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm định chương trình Đào tạo và là sự cam kết chất lượng đào tạo của nhà trường với xã hội. Chương trình tập huấn do Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đào tạo nhà trường, Hội đồng tự đánh giá phối hợp với các chuyên gia nhằm mục đích tập huấn cho các nhóm công tác chuyên trách của Trường về tự đánh giá chương trình đào tạo.

Các đại biểu tham dự tham gia tập huấn

Trong 01 ngày làm việc, Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách đã cùng các chuyên gia PGS.TS Nguyễn Phương Nga và PGS.TS Ngô Doãn Đãi  – Đại diện chuyên gia của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tập huấn, trao đổi, thảo luận, phổ biến những kinh nghiệm hay của một số trường đại học về các nội dung: Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo, cách sử dụng các tiêu chí để đánh giá chương trình đào tạo; Hướng dẫn lập phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng, phiếu đánh giá tiêu chí, cấu trúc và cách viết báo cáo tự đánh giá chương trình; Nhận xét sâu 1 báo cáo tiêu chí giả định và kinh nghiệm một số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tập huấn trong chương trình

 

Trong chương trình tập huấn, các chuyên gia và các nhóm chuyên trách đã thực hành viết Báo cáo tiêu chí về 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí của công tác tự đánh giá. Các tiêu chuẩn bao gồm: Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; Bản mô tả chương trình đào tạo; Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; Phương pháp tiếp cận dạy và học; Đánh giá kết quả học tập của người học; Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Đội ngũ nhân viên; Người học và hoạt động hỗ trợ người học; Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Nâng cao chất lượng; Kết quả đầu ra.

 

Theo kế hoạch, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành công tác tự đánh giá chương trình đào tạo trong năm 2019 và tiến tới đánh giá ngoài vào năm 2020.

 

BBT