Tin hoạt động trường

Tăng cường công tác phối hợp, chủ động phát hiện tội phạm thuộc thẩm quyền và phối hợp giải quyết các vụ, việc bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả

Ngày đăng tin: 14/12/2018

Là mục tiêu của Quy định phối hợp công tác giữa Cơ quan Điều tra VKSND tối cao với 11 đơn vị trực thuộc VKSND tối cao trong đó có Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã được ký kết vào chiều ngày 12/12/2018 tại trụ sở VKSND tối cao. Đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chứng kiến Lễ ký kết.

 

Lễ ký kết Quy định phối hợp giữa Cơ quan Điều tra VKSND tối cao với 11 đơn vị trực thuộc VKSND tối cao

Quy định được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả tổng kết công tác phối hợp giữa các đơn vị ngành KSND thời gian qua; trên những yêu cầu mới đối với Ngành về thẩm quyền mới được quy định trong pháp luật mới sửa đổi, ban hành; và được sự đồng ý của Lãnh đạo VKSND tối cao. Cơ quan điều tra VKSND tối cao thống nhất và ký kết Quy định phối hợp cùng 11 đơn vị: Thanh tra VKSND tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Vụ 6, Vụ 8, Vụ 12, Vụ 11, Vụ 16, VKSND cấp cao 1, 2, 3 và Báo Bảo vệ pháp luật; mỗi đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình cùng thực hiện nội dung của Quy định góp phần phát hiện đủ, kịp thời thông tin, nguồn tin về tội phạm, hỗ trợ hiệu quả cho Cơ quan Điều tra VKSND tối cao trong thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.

 NA