Tin hoạt động trường

Tập huấn nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các vụ án xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em

Ngày đăng tin: 08/11/2018

Trên cơ sở báo cáo đề xuất triển khai hoạt động hợp tác với UNODC trong năm 2018 -2019 của Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự - Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã được lãnh đạo Viện đồng ý, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phối hợp với Dự án UNODC tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các vụ án xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em.

Tham dự và chủ trì hội nghị tập huấn có TS. Lại Viết Quang– Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; bà Nguyễn Nguyệt Minh – Chuyên gia Quản lý chương trình UNODC tại Việt Nam, Trưởng các đơn vị trong nhà trường, đại diện giảng viên các khoa chuyên môn và đại diện học viên các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát.

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội nghị

Đại biểu chủ tọa tham dự chương trình 

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng đã phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Mục đích của chương trình tập huấn là nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát các vụ án xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em, cung cấp thông tin, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia của dự án về các vấn đề pháp luật, vai trò và kỹ năng của Kiểm sát viên trong các vụ án, nâng cao kỹ năng giảng dạy của giảng viên nhà trường và kỹ năng học viên về nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các vụ án xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em. Đồng chí Hiệu trưởng tin tưởng rằng chương trình tập huấn sẽ thành công tốt đẹp.

TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng tập huấn một chuyên đề trong chương trình

Chương trình tập huấn được tổ chức trong 02 ngày từ ngày 08/11/2018 đến ngày 09/11/2018. Trong 02 ngày làm việc, các đại biểu tham dự học viên sẽ cùng các giảng viên và chuyên gia của dự án UNODC trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Một số vấn đề chung liên quan đến tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong du lịch; Hệ thống pháp luật quốc tế và quốc gia liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; Thực trạng công tác đấu tranh, phòng ngừa các tội phạm liên quan đến lạm dụng, bóc lột tình dục trẻ em thông qua chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân; Chứng cứ và nguồn chứng cứ trong vụ án xâm hại tình dục trẻ em; Kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn khởi tố vụ án liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; Kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn điều tra, truy tố đối với các vụ án liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em; Kỹ năng của Kiểm sát viên trong giai đoạn xét xử đối với các vụ án liên quan đến lạm dụng bóc lột tình dục trẻ em; Hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em.

Chụp ảnh lưu niệm trong chương trình tập huấn

BBT