Tin hoạt động trường

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chào cờ đầu tuần – nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc

Ngày đăng tin: 15/10/2018

Sau khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các công tác chuẩn bị, sáng thứ 2 đầu tuần ngày 15/10/2018, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức thực hiện nghi thức chào cờ và nghi thức chào cờ đầu tuần này sẽ được duy trì hàng tuần.

Là một ngôi trường đặc thù của ngành Kiểm sát, được giao trọng trách to lớn là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Ngành vì vậy Trường luôn quan tâm chú trọng đến vấn đề rèn luyện cả “tài” và “đức” cho mỗi người học. Trong hệ thống giáo trình giảng dạy, đạo đức người cán bộ kiểm sát được xây dựng thành giáo trình, là môn học đánh giá học tập của sinh viên, ngoài ra còn rất nhiều yêu cầu, quy định nghiêm khác được Trường triển khai và sinh viên thực hiện để chấm điểm rèn luyện của mỗi cá nhân, qua đó khi các em ra trường có được bản lĩnh nghề nghiệp cũng như có tâm lớn sẳn sàng nhận nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu chung của Ngành. Chương trình “Chào cờ đầu tuần” Trường thực hiện cũng là một trong những hoạt động nhằm mục đích rèn luyện sinh viên, mong muốn của Trường là khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc cùng hát vang bài hát Quốc ca, mỗi em sinh viên nêu cao được tinh thần tự tôn dân tộc, yêu quê hương đất nước, yêu ngôi trường mình đang học, thấy mình là một con người của đất nước, của xã hội, từ đó học tập với một tinh thần tự giác, trách nhiệm, nghiêm túc cao độ và vì cộng đồng hơn nữa.

Toàn cảnh Lễ chào cờ được thực hiện trước tòa nhà Hành chính của Trường

Hi vọng sinh viên của Trường đều suy nghĩ, hưởng ứng và thực hiện hành động đơn giản và mang đầy ý nghĩa này để việc chào Cờ, hát Quốc ca trở thành ý thức tự thân của mỗi người. Và như vậy, mỗi lần chào Cờ và hát Quốc ca là mỗi lần tự bồi đắp tinh thần yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc để nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước, đối với Ngành và đối với Trường.

NA

Ảnh: Thanh Lê