Tin hoạt động trường

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa V

Ngày đăng tin: 12/09/2018

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2017 và Công văn số 3696/VKSTC-V15 ngày 31/8/2018 của VKSND tối cao về việc triệu tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa V, sáng ngày 12/9/2018, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa V cho các học viên là công chức từ chuyên viên và tương đương trở lên thuộc các đơn vị của VKSND tối cao; VKSND cấp cao; các đơn vị VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trường cử đi học.

Đến dự buổi lễ có TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Trịnh Thị Thủy – Học viện Hành chính Quốc gia; và Trưởng, Phó một số đơn vị Nhà trường.

Đại biểu dự khai giảng cùng tập thể học viên

TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhằm củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản cho chuyên viên chính trong thực thi công vụ, thực hiện chức năng nhiệm vụ của công chức trong cơ quan, tổ chức; cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp chuyên viên chính tiến hành các hoạt động công vụ, tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở. Xuất phát từ mục tiêu trên nội dung chương trình xây dựng theo cấu trúc từ nhận thức chung đến kỹ năng, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, gồm 17 chuyên đề về nền hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước. Ngoài những giờ trên lớp, các học viên sẽ được đi thực tế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng khóa học.

Khóa học diễn ra trong 02 tháng, tập trung từ ngày 11/9/2018.

NA