Tin hoạt động trường

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Ngày đăng tin: 14/08/2018

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Công văn của Đảng ủy VKSND tối cao, sáng ngày 09/8/2017, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Tham dự còn có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng ủy Nhà trường; các đồng chí là Đảng viên thuộc các chi bộ đang sinh hoạt thường xuyên tại Trường, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

Toàn cảnh Hội nghị

PGS.TS. Vũ Đức Nam giới thiệu, quán triệt nội dung các Nghị quyết

03 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, PGS.TS Vũ Đức Nam đã đi sâu phân tích 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, phân tích nội dung mới, thể hiện quyết tâm tạo bước đột phá của Trung ương Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. 

Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” phân tích 5 quan điểm chỉ đạo của Trung ương, 11 nội dung cải cách, 5 nhiệm vụ, giải pháp và 4 nội dung tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, phân tích mục tiêu, các nội dung cải cách, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 nội dung tổ chức thực hiện.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng Vân đề nghị yêu cầu các Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường tiếp tục phát huy tinh thần, hiệu quả tại hội nghị lần này, học tập, nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực và linh hoạt để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

NA