Tin hoạt động trường

Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến giữa KSND tỉnh Bắc Giang và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 20/04/2018

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác cho Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Giang và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho giảng viên, học viên, sinh viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ngày 19/4/2018, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phối hợp cùng VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến.

Tham gia theo dõi phiên tòa tại 11 điểm cầu về phía VKSND tỉnh Bắc Giang có Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ các phòng 9, 10 của VKSND cấp tỉnh; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ làm công tác giải quyết án dân sự của VKSND cấp huyện, thành phố; về phía Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có đồng chí Đàm Thị Diễm Hạnh – Phó Trưởng khoa PLDS&KSDS, giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn và học viên lớp Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 24, sinh viên khóa 2.

Theo dõi phiên tòa tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Theo dõi phiên tòa tại các điểm cầu

Các điểm cầu theo dõi phiên tòa phúc thẩm xét xử Vụ án dân sự “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” do Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử và đã triển khai rút kinh nghiệm trực tuyến ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đồng chí Đàm Thị Diễm Hạnh – Phó Trưởng khoa PLDS&KSDS chủ trì thảo luận, rút kinh nghiệm cùng giảng viên, sinh viên và là đại diện góp ý rút kinh nghiệm với Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang về phiên tòa dân sự phúc thẩm được theo dõi. Việc theo dõi phiên tòa là rất cần thiết; vừa tạo điều kiện cho Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Giang rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân, qua đó khắc phục những hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đồng thời cũng là cơ hội để giảng viên, sinh viên của Nhà trường nâng cao kiến thức thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát xét xử trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự của Trường.

Ngọc Anh