Tin hoạt động trường

Hội thảo: “Vai trò của kỹ thuật hình sự đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong bối cảnh thực hiện chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”

Ngày đăng tin: 21/12/2017

Căn cứ Công văn số 1242/VKSTC-V13 ngày 13/4/2017 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hỗ trợ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức hội thảo theo kế hoạch hoạt động năm 2017 của Dự án “Hài hòa hóa Pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020” (Dự án Jica) giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, ngày 21/12/2017, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức hội thảo: “Vai trò của kỹ thuật hình sự đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong bối cảnh thực hiện chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường và Ông Matsuo Nobuhiro – Công tố viên Nhật Bản – Chuyên gia dài hạn dự án Jica

 

Tham dự và chủ trì hội thảo có TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Ông Matsuo Nobuhiro – Công tố viên Nhật Bản – Chuyên gia dài hạn dự án Jica, Ông Trần Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y – Viện khoa học hình sự - Bộ công an, đại diện Vụ hợp tác Quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự, Trưởng các đơn vị trong nhà trường, đại diện cán bộ, giảng viên các phòng, khoa và toàn thể học viên lớp Đào tạo Nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 24

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc hội thảo. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đã nêu mục đích của Hội thảo là tạo cơ hội tốt để trao đổi về vai trò của kỹ thuật hình sự đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong bối cảnh thực hiện chủ trương tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hội thảo được tổ chức trong 02 ngày 21/12/2017 và ngày 22/12/2017, các đại biểu tham dự và chuyên gia sẽ cùng trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giám định pháp y trong điều tra vụ án hình sự; Một số vấn đề về sử dụng dấu vết trong điều tra vụ án hình sự (Dấu vết trong các vụ án Giao thông đường bộ và Dấu vết súng đạn và Dấu vết đường vân); Giám định pháp y tâm thần trong Điều tra Vụ án hình sự; Các dấu hiệu nhận biết một số tài liệu giả và giải pháp nâng cao hiệu quả điều tra tài liệu giả; Nội dung trưng cầu giám định âm thanh (giọng nói pháp lý) trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kinh nghiệm của Nhật Bản về giám định pháp y, điều tra tài liệu giả và giám định âm thanh. Sau các nội dung hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ cùng thảo luận, thực hành và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn.

Đại biểu tham dự hội thảo

BBT