Tin hoạt động trường

Phiên tòa phúc thẩm dân sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày đăng tin: 25/09/2017

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017, ngày 25/9/2017, VKSND tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa phúc thẩm dân sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang dự và chủ trì rút kinh nghiệm. Tham gia còn có Đại diện BGH, các giảng viên, học viên, sinh viên hai Trường; Lãnh đạo, KSV phòng 9, 10 VKSND cấp tỉnh, KSV tại 10 điểm cầu VKSND cấp huyện thuộc VKSND tỉnh Bắc Giang.

Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến là một trong số nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao cũng như Lãnh đạo hai Trường, Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang khi thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác của cán bộ Ngành Kiểm sát nói chung; của cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang và nâng cao chất lượng dạy và học cho giảng viên, học viên cũng như sinh viên hai Trường nói riêng.

Theo dõi phiên tòa tại các điểm cầu

Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Tại 13 điểm cầu theo dõi phiên tòa phúc thẩm xét xử Vụ án dân sự “Kiện đòi di sản” và đã triển khai rút kinh nghiệm trực tuyến ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, PGS.TS.Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng chủ trì thảo luận, rút kinh nghiệm cùng giảng viên, sinh viên và là đại diện góp ý rút kinh nghiệm với Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang về phiên tòa dân sự phúc thẩm được theo dõi.

Tổng hợp ý kiến đóng góp tại các điểm cầu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra tổng hợp chung về những ý kiến đóng góp cho quá trình chuẩn bị và tham gia xét xử, nội dung xét xử tại phiên tòa. Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm trực tuyến được đánh giá là phiên tòa có hiệu quả, vụ án xét xử mang tính chất phức tạp về nội dung, tài liệu, chứng cứ vì dễ nảy sinh nhiều quan điểm giải quyết án khác nhau; bên cạnh đó việc giải quyết vụ án còn áp dụng án lệ - điểm mới ghi nhận trong nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015, có sự tham gia của Luật sư tại phiên tòa… đã mang lại sự phong phú về kiến thức cho KSV, giảng viên, học viên và các sinh viên tham gia theo dõi phiên tòa, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử việc giải quyết các vụ án dân sự, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

NA