Tin hoạt động trường

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng tin: 09/08/2017

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Công văn của Đảng ủy VKSND tối cao, sáng ngày 09/8/2017, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Tham dự còn có các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng ủy Nhà trường; các đồng chí là Đảng viên thuộc các chi bộ đang sinh hoạt thường xuyên tại Trường, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

PGS.TS Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày những nội dung Nghị quyết

Hội nghị đã nghe PGS.TS Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Nghị quyết ban hành mang vai trò quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh...

Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường tham dự Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường học tập, nghiên cứu, thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực và linh hoạt để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Ngọc Anh

 

Các tin khác