Tin hoạt động trường

Hội nghị trực tuyến toàn ngành thông báo nhanh nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân

Ngày đăng tin: 29/07/2017

Ngày 28/07/2017, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Hội nghị trực tuyến được nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các điểm cầu trong hệ thống: Điểm cầu truyền hình của Viện kiểm sát quân sự trung ương, các VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; các VKSND cấp cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học kiểm sát Hà Nội có TS. Phạm  Mạnh Hùng – Hiệu trưởng nhà trường, Các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng các đơn vị và giảng viên đang công tác tại các phòng, khoa nhà trường.

Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015; Luật trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Trợ giúp pháp lý; Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13; Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (gọi chung là 04 luật, 02 nghị quyết).

Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Sau quá trình làm việc khẩn trương nghiêm túc, tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, các đại biểu tham dự đã nghe Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc các nội dung các Luật, Nghị quyết nêu trên, xác định cụ thể nội dung công việc, xác định rõ trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các đơn vị, nhận thức và vận dụng đúng đắn trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

Minh Hằng

Các tin khác