Tin hoạt động trường

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa IV

Ngày đăng tin: 20/06/2017

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2017 và Công văn số 2016/VKSTC-V15 ngày 05/6/2017 của VKSND tối cao về việc triệu tập lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa IV, sáng ngày 20/6/2017, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa IV cho các học viên là công chức từ chuyên viên và tương đương trở lên thuộc các đơn vị của VKSND tối cao; các đơn vị VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trường cử đi học.

Đến dự buổi lễ có TS. Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao, TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Quốc Việt – Phó Hiệu trưởng và Trưởng, Phó một số đơn vị trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng cùng học viên khóa học

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhằm củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản cho chuyên viên chính trong thực thi công vụ, thực hiện chức năng nhiệm vụ của công chức trong cơ quan, tổ chức; cung cấp những nội dung cần thiết để tổ chức việc rèn luyện các kỹ năng cơ bản giúp chuyên viên chính tiến hành các hoạt động công vụ, tạo một bước căn bản nâng cao về chất cho hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực làm việc của công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; tạo bước chuyển lớn về tinh thần, thái độ phục vụ, bảo đảm chỉ số hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở. Xuất phát từ mục tiêu trên nội dung chương trình xây dựng theo cấu trúc từ nhận thức chung đến kỹ năng, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, gồm 17 chuyên đề về nền hành chính nhà nước; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước. Ngoài những giờ trên lớp, các học viên sẽ được đi thực tế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng khóa học.

Tại buổi lễ, TS. Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã đưa ra những ý kiến chỉ đạo đề nghị các học viên học tập với tinh thần nghiêm túc, tiếp thu kiến thức mới, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Ngành, của Trường và cho biết khóa học được tập trung thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo VKSND tối cao đến cán bộ công chức viên chức của Ngành trong tình hình mới, đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước cũng như yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm đã được xác định.

Khóa học diễn ra trong 02 tháng, tập trung từ ngày 19/6/2017.

Ngọc Anh