Tin hoạt động trường

Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (bổ sung)

Ngày đăng tin: 11/04/2017

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHKS-HĐT ngày 24/3/2017 của HĐ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại phiên họp lần thứ năm và Công văn số 851/VKSTC-V15 ngày 20/3/2017 của VKSND tối cao về việc kiện toàn HĐ Trường, ngày 11/4/2017, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bầu thành viên bổ sung tham gia Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự có đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì Hội nghị; các đồng chí là thành viên Hội đồng Trường và công chức, viên chức, người lao động hợp đồng.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Hiệu trưởng phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị

Chỉ đạo hội nghị, TS. Phạm Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã khai mạc Hội nghị và thông báo cơ cấu, tình hình nhân sự Hội đồng Trường từ khi thành lập đến nay; sự cần thiết và quá trình chuẩn bị bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tiếp theo, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách các ứng viên và thực hiện công tác bỏ phiếu bầu theo quy định.

Công chức, viên chức, người lao động hợp đồng thể hiện tinh thần trách nhiệm thông qua việc bỏ phiếu bầu

Kết quả, đồng chí thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung):

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐƯƠNG NHIỆM

Chức danh   Hội đồng

1

Vũ Đức Hạnh

Trưởng phòng ĐT&QLSV

Thành viên

2

Bùi Thị Hạnh

Trưởng khoa ĐT, BD cán bộ KS

Thành viên

3

Phạm Thị Trang

 P. Trưởng khoa PLQT

Thành viên


Hội nghị công chức, viên chức, người lao động hợp đồng bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường đã thành công tốt đẹp với quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch và theo đúng quy định.

Ngọc Anh