Tin hoạt động trường

Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến giữa VKSND tỉnh Bắc Giang và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 07/03/2017

Thực hiện Quy định phối hợp số 01/QĐ-ĐHKS-VKSBG ngày 11/11/2015 về quan hệ công tác giữa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với VKSND tỉnh Bắc Giang và Chương trình phối hợp công tác năm 2016, ngày 07/3/2017, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã phối hợp cùng VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến.

Tham gia theo dõi phiên tòa, về phía VKSND tỉnh Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Văn Lượng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang dự và chủ trì rút kinh nghiệm; Lãnh đạo, Trưởng, Phó, Kiểm sát viên và chuyên viên các phòng 9, 10 và Lãnh đạo, KSV 10 VKSND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Về phía Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng, các đồng chí là Trưởng, Phó, giảng viên khoa PLDS&KSDS và sinh viên khóa I.

Tham gia phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến là một trong số nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao cũng như Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang khi thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác của cán bộ Ngành Kiểm sát nói chung; của cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang và nâng cao chất lượng dạy và học cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát nói riêng.

Tại 12 điểm cầu theo dõi phiên tòa phúc thẩm xét xử Vụ án dân sự về tranh chấp đất đai và đã triển khai rút kinh nghiệm trực tuyến ngay sau khi phiên tòa kết thúc. Tại điểm cầu Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, PGS.TS.Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng chủ trì thảo luận, rút kinh nghiệm cùng giảng viên, sinh viên và là đại diện góp ý rút kinh nghiệm với Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Giang về phiên tòa dân sự phúc thẩm được theo dõi.

Tổng hợp ý kiến đóng góp tại các điểm cầu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra tổng hợp chung về những ý kiến đóng góp cho quá trình chuẩn bị và tham gia xét xử tại phiên tòa. Phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm trực tuyến được đánh giá là phiên tòa có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát xét xử việc giải quyết các vụ việc dân sự, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

Ngọc Anh