Tin hoạt động trường

Lễ Kết nạp Đảng viên các chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện, chi bộ Khoa PLHS&KSHS, chi bộ Khoa TPH&ĐTTP

Ngày đăng tin: 01/03/2017

Căn cứ Quyết định kết nạp Đảng viên của Đảng ủy VKSND tối cao, Nghị quyết số 20-NQ/ĐUĐHKS ngày 10/2/2017 của Đảng ủy Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, trong các ngày 27 và 28/2/2017, chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện, chi bộ Khoa PLHS&KSHS và chi bộ Khoa TPH&ĐTTP thuộc Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Lễ kết nạp các quần chúng ưu tú vào Đảng.

Chiều ngày 27/2/2017, chi bộ Trung tâm Thông tin – Thư viện đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lã Minh Hằng.

Chiều ngày 28/2/2017, chi bộ Khoa PLHS&KSHS tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Đặng Văn Thực; chi bộ Khoa TPH&ĐTTP tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Đắc Tuân.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày chi bộ tổ chức Lễ kết nạp.

Tại lễ kết nạp, đại diện Đảng ủy Nhà trường cũng đã chúc mừng các đồng chí chính thức được đứng trong tổ chức Đảng và mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng vững mạnh và đề nghị các Chi bộ tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của Đảng viên và quần chúng trong chi bộ để góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Quần chúng Lã Minh Hằng chi bộ TT TT-TV (bên trái) nhận Quyết định kết nạp Đảng viên

Quần chúng Đặng Văn Thực chi bộ khoa PLHS&KSHS (bên trái) nhận Quyết định kết nạp Đảng viên

Quần chúng Nguyễn Đắc Tuân chi bộ khoa TPH&ĐTTP (bên trái) nhận Quyết định Kết nạp Đảng viên

Ngọc Anh