Tin hoạt động trường

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin: 26/12/2016

Chiều ngày 26/12/2016, thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Trường về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác cho toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Đảng viên và toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Vũ Đức Nam quàn triệt nội dung Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu, phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh nội dung Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Nghị quyết nêu ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hệ thống những biểu hiện này là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Đây là vấn đề khó mà lâu nay chưa cụ thể hóa được nên còn lúng túng khi xem xét, đánh giá cán bộ. Nghị quyết Trung ương 4 xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhất là đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá. Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện tinh thần phát huy ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí trong Bộ Chính trị, trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nối tiếp chương trình Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam đã trình bày nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Chỉ thị 05-CT/TW đã phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. So với các Chỉ thị trước đây của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, có nhiều điểm mới, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết thúc Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã yêu cầu các Đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực, vận dụng linh hoạt các nội dung của Nghị quyết để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Tin: Ngọc Anh

Ảnh: Trần Hùng