Tin hoạt động trường

Khai giảng Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên khóa IV Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 22/09/2016

Thực hiện Công văn số 3836/BGD ĐT-CTHSSV ngày 08/8/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” trong các trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp năm học 2016-2017, sáng ngày 21/9/2015, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã diễn ra Lễ khai giảng “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” cho sinh viên khóa IV trúng tuyển vào trường trong kỳ thi tuyển sinh năm 2016. Đến dự có TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng một số đơn vị và giảng viên chủ nhiệm lớp

 

TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên"

Tại buổi lễ, sinh viên khóa IV đã được nghe phổ biến kế hoạch học tập và nội quy của “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” và được TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của Trường để các em hiểu thêm về truyền thống giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng tại ngôi trường mang tính đặc thù của ngành Kiểm sát Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Là những sinh viên trúng tuyển khóa học mới – khóa IV hệ đại học chính quy chuyên ngành Luật của Nhà trường, trở thành tân sinh viên, các em sẽ được tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” để bước đầu làm quen với môi trường học tập bậc đại học; đồng thời giúp tân sinh viên nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua đó hiểu rõ và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân sinh viên, nắm được phương hướng đào tạo của Nhà trường để có kế hoạch học tập phù hợp.

Sinh viên Khóa IV tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên"

Tại các buổi sinh hoạt từ ngày 21/9/2015 đến ngày 23/9/2015, các em sinh viên sẽ được nghe những nội dung về: Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, liên hệ với việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của sinh viên trong giai đoạn hiện nay; nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội, ANTT trên đại bàn Hà Nội, trong nước và quốc tế; chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam, phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc...; các nội dung yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; các Quy chế, quy định về đào tạo, về chế độ chính sách, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và đào tạo...; công tác y tế trường học, chương trình công tác Đoàn Thanh niên – HSV năm học 2016-2017; tọa đàm “Truyền thống của ngành Kiểm sát và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”.

Ngọc Anh