Tin tức

Hội thảo khoa học giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 15/06/2016

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-VKSTC-C1 của Lãnh đạo VKSND tối cao về việc triển khai tổng kết 5 năm tổ chức thi hành Quy chế 116 và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế, sáng ngày 15/6/2016, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phối hợp cùng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học về “Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND tối cao”.

Hội thảo do đồng chí Lê Minh Long – Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao và đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó một số đơn vị, giảng viên các khoa TPH&ĐTTP, khoa PLHS&KSHS của Nhà trường và một số đồng chí thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng đánh giá cao mục đích Hội thảo ngày hôm nay. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với CQĐT trong việc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến về dự thảo để đi đến hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Đối với Nhà trường, Hội thảo là cơ hội tiếp thu nhằm hoàn thiện giáo trình của hai khoa: TPH&ĐTTP, PLHS&KSHS. Bên cạnh đó, Hội thảo còn thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa hai đơn vị trên cơ sở Quy định phối hợp công tác đã ký kết năm 2014.

Đồng chí Lê Minh Long - Phó Thủ trưởng CQĐT VKSND tối cao trình bày nội dung dự thảo của Quy chế

Đồng chí Lê Minh Long – Phó Thủ trưởng CQĐT VKSND tối cao đã trình bày báo cáo “Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND tối cao”. Năm 2011, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 116/2011/QĐ-VKSTC-C6 về việc ban hành “Quy chế tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết của CQĐT VKSND tối cao”, gọi tắt là Quy chế 116, sau 05 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được đã phát sinh nhiều vướng mắc, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, tháng 11/ 2015 vừa qua, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức CQĐT hình sự bổ sung và mở rộng thẩm quyền điều tra cho CQĐT. Vì vậy sửa đổi, bổ sung Quy chế 116 là vấn đề hết sức cần thiết phải nhanh chóng hoàn thành. Dự thảo Quy chế gồm 25 Điều, được bố cục thành 6 chương. Các thành viên tham gia Hội thảo đã cùng nghiên cứu và đề xuất nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo, hướng tới xây dựng bản Quy chế cụ thể hóa được các quy định mới của pháp luật, khắc phục những khó khắn, vướng mắc, qua đó thống nhất về nhận thức để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát thiện, thu thập, tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp của CQĐT VKSND tối cao, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân./.

Ngọc Anh