Tin tức

Hội nghị “Lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016”

Ngày đăng tin: 03/06/2016

Sáng ngày 03/6/2016, thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC-V9 ngày 21/3/2013 của VKSND tối cao hướng dẫn  công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016 cho các chức danh: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương.

Đến dự về phía Vụ TCCB của VKSND tối cao có đồng chí Phùng Văn Chiến – Trưởng phòng Cán bộ Trung ương, đồng chí Chu Xuân Ngọc – Phó Trưởng phòng CBTW; về phía Nhà trường có đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng, các đồng chí là Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Hiệu trưởng nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu trong công tác cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Ngành; làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, đặc biệt là năng lực trí tuệ và thực tiễn phù hợp với yêu cầu công tác và yêu cầu của quá trình cải cách tư pháp. Với lợi thế là đơn vị có nhiều công chức, viên chức ở độ tuổi trẻ, trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng và được tôi luyện trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng chí hy vọng công chức, viên chức, người lao động của Trường và đặc biệt là những đồng chí có tên trong danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý lần này tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân để tương lai không chỉ là nguồn cán bộ của Trường mà cho cả ngành Kiểm sát.

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng - Trưởng phòng TCHC công bố danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch 

Công chức, viên chức, người lao động toàn Trường tham gia bỏ phiếu tin nhiệm

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Trưởng phòng TCHC đã công bố danh sách nhân sự được giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2016. Công chức, viên chức, người lao động Nhà trường tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình đối với Nhà trường cũng như sự tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu thông qua việc bỏ phiếu bầu. Kết quả Hội nghị đã thành công tốt đẹp, 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia Hội nghị đã bỏ phiếu lấy tin nhiệm; Ban kiểm phiếu đã hoạt động theo đúng tinh thần công khai, minh bạch và đã công bố Kết quả bỏ phiếu ngay tại Hội nghị.

Ngọc Anh