Tin tức

Giới thiệu bộ Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm)

Ngày đăng tin: 01/06/2016

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trân trọng giới thiệu bộ Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm)

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 được Quốc hội khóa XII, tại kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Trên cơ sở kế thừa các quy định của BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), BLHS năm 2015 đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện các nguyên tắc đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 nhằm phát huy hơn nữa vai trò của BLHS với tính cách là công cụ pháp lý sắc bén để phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho mọi người, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, học viên và sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức biên soạn Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm). Giáo trình do TS. Phạm Mạnh Hùng làm chủ biên. Trên cơ sở các quy định của BLHS năm 2015, các văn bản luật có liên quan và các hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Giáo trình Luật Hình sự (Phần các tội phạm) đã cố gắng phân tích làm rõ các dấu hiệu pháp lý của từng cấu thành tội phạm cụ thể, phân biệt sự khác nhau giữa các cấu thành tội phạm trong BLHS, nhất là những cấu thành tội phạm có những dấu hiệu pháp lý gần giống nhau, qua đó, góp phần giúp cho học viên, sinh viên nắm được bản chất của từng tội phạm được quy định trong BLHS năm 2015 để có thể lựa chọn đúng các quy phạm pháp luật hình sự khi giải quyết các tình huống thực tiễn.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) gồm 2 tập:

 Tập 1: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) – Phân tích các tội từ Chương 1 đến Chương 8 của BLHS năm 2015

 Tập 2: Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm) – Phân tích các tội từ Chương 9 đến Chương 14 của BLHS năm 2015

Hy vọng bộ Giáo trình Luật Hình sự (Phần các tội phạm) sẽ là cuốn sách có giá trị không chỉ với công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Luật Hình sự mà còn là nguồn tài liệu không thể thiếu đối với cán bộ làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và là nguồn tài liệu tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống tội phạm của Đảng và Nhà nước ta.

Giáo trình Luật Hình sự (Phần các tội phạm) được biên soạn trong bối cảnh BLHS năm 2015 mới được Quốc hội thông qua. Do những yếu tố khách quan và chủ quan nên việc biên soạn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học và bạn đọc để lần tái bản sau Giáo trình sẽ được hoàn chỉnh hơn.

Mọi thông tin về bộ Giáo trình xin trực tiếp liên hệ:

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Điện thoại 0433.581.508 hoặc 0433.581.504. Di động: 098 868 4759

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Nguyễn Hằng