Tin tức

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính khóa III

Ngày đăng tin: 24/05/2016

Thực hiện Kế hoạch số 15/KHVKSTC-V15 ngày 03/2/2016 của VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, sáng ngày 24/5/2016, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính khóa III cho các học viên thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Trường cử đi học.

Đến dự có TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó một số đơn vị và tập thể học viên tham gia khóa học

Đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

TS. Nguyễn Đức Hạnh - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh thời gian vừa qua, nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới, Lãnh đạo VKSND đã chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước cũng như yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm đã được xác định. Khóa học được tập trung thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo VKSND tối cao đến cán bộ công chức viên chức của Ngành, vì vậy Đồng chí hy vọng các học viên học tập với tinh thần nghiêm túc, không ngừng phấn đấu, tiếp thu kiến thức mới, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Trường góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của VKSND tối cao đã giao phó.

Khóa học tập trung từ ngày 23/5/2016 đến ngày 30/6/2016, học viên sẽ được các giảng viên giàu kinh nghiệm giảng về 03 vấn đề (gồm 17 chuyên đề) về: Nền hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản trong quản lý nhà nước. Ngoài những giờ trên lớp, các học viên sẽ được Nhà trường tổ chức buổi đi thực tế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng khóa học.

Ngọc Anh