Tin tức

Giới thiệu Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Ngày đăng tin: 15/01/2016

Thực hiện chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành, sáng ngày 15/01/2016, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức buổi giới thiệu Luật Tố tụng hành chính năm 2015 được Quốc hội thông qua tháng 11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016

Nội dung Luật Tố tụng hành chính năm 2015 do đồng chí Phương Hữu Oanh – Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao giới thiệu. Tham dự còn có các đồng chí là Trưởng một số đơn vị, giảng viên các khoa, các học viên lớp đào tạo nghiệp vụ đang theo học tại Trường.

 

Đồng chí Phương Hữu Oanh – Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao giới thiệu Luật TTHC năm 2015

Đồng chí Phương Hữu Oanh – Vụ trưởng đã nêu lên một số vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Tố tụng hành chính năm 2010, một số quy định của Luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, gây khó khăn trong việc giải quyết, xét xử vụ án kể từ khi thụ lý cho đến khi thi hành bản án, quyết định của Toà án; sự cần thiết phải ban hành Luật mới phù hợp hơn với công cuộc cải cách tư pháp của đất nước. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 mới ban hành gồm 23 Chương, 372 Điều, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Luật mới năm 2015 có những quy định mới về quyền tiếp cận, trao đổi tài liệu, chúng cứ; quy định rõ nguyên tắc đối thoại; quy định nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa; bổ sung một số Chương so với Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Luật Tố tụng hành chính 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, trừ các quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; pháp nhân là người đại diện, người giám hộ; hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Ngọc Anh