Tin tức

Quy định phối hợp về quan hệ công tác giữa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và VKSND tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng tin: 12/11/2015

Ngày 11/11/2015, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết Quy định phối hợp về quan hệ công tác giữa Trường và VKSND tỉnh Bắc Giang.

Sau đây là toàn văn Quy định phối hợp: