Tin tức

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội biên soạn tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và các tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ”.

Ngày đăng tin: 17/09/2015

Ngày 25/8/2015 Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 600/QĐ-VKSTC-V15 về việc phê duyệt, ban hành tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và các tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ” của ngành Kiểm sát nhân dân.

Tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và các tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ” được cơ cấu thành 3 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức chung về công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và các tội phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời trang bị cho học viên kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và các tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ nhằm giúp học viên góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương mình.

Theo Kế hoạch, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ tổ chức triển khai mở lớp cho Khóa 1 vào ngày 5/10/2015 với tổng quỹ thời gian là 1 tuần, trong đó sẽ bố trí: 20 tiết giảng lý thuyết; 12 tiết thảo luận, báo cáo thực tế và tổ chức đi thực tế; 04 tiết viết bài thu hoạch, ngoài ra còn giành thời gian cho tập trung, Khai giảng, Bế giảng.

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện theo quy định sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cấp Chứng chỉ "Hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án về tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và các tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

BBT