Tin tức

Quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an

Ngày đăng tin: 17/09/2015

Ngày 15 tháng 09 năm 2015, TS. Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thuộc VKSND tối cao và Thiếu tướng, GS.TS. Ngô Sỹ Hiền- Viện trưởng Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an cùng thống nhất ký ban hành “Quy định về quan hệ phối hợp công tác” giữa hai đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Bản Quy định về quan hệ phối hợp công tác tập trung vào những nội dung sau:

Chương I, Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4): Điều 1. Căn cứ phối hợp, Điều 2. Nguyên tắc phối hợp, Điều 3. Phạm vi phối hợp, Điều 4. Phương thức phối hợp

Chương II, Đề cập những nội dung phối hợp công tác (từ Điều 5 đến Điều 7): Điều 5. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Điều 6. Phối hợp trong nghiên cứu khoa học, Điều 7. Phối hợp trong việc tổ chức các cuộc tổng kết rút kinh nghiệm

Chương III, Điều khoản thi hành (từ Điều 8 đến Điều 9): Điều 8. Hiệu lực thi hành, Điều 9. Tổ chức thực hiện

 

Hiệu trưởng Phạm Mạnh Hùng và Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Ngô Sỹ Hiền cùng ký kết Quy định

Sau đây là toàn văn “Quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Viện Khoa học hình sự, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an”

Xem tại đây

BBT 

                                     

 

Các tin khác