Tin tức

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học và hội nghị tập huấn với chuyên gia từ NewZealand về phương pháp Đào tạo và chương trình đào tạo.

Ngày đăng tin: 02/06/2015

Ngày 14/4/2015, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học và hội nghị tập huấn về phương pháp đào tạo và chương trình đào tạo.

Tham dự chương trình có Giáo sư – Tiến sỹ A.T.H. Smith – Phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa – Đại học Victoria của Wellington, New Zealand, chuyên gia của chương trình; Ông Jacob Gammelgaar – Trưởng nhóm hỗ trợ kỹ thuật và Bà Metre Jacobsgaard – Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật - đại diện Văn phòng Chương trình Đối tác tư pháp, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - VKSNDTC; T.S. Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Hội đồng khoa học nhà trường, các đồng chí Trưởng, phó các đơn vị và toàn thể giảng viên nhà trường.

Hội thảo khoa học và hội nghị tập huấn về phương pháp đào tạo và chương trình đào tạo là chương trình thuộc Khóa đào tạo quốc tế về phương pháp đào tạo và chương trình đào tạo do Vụ Hợp tác quốc tế - VKSNDTC phối hợp với Chương trình đối tác tư pháp (JPP) và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thực hiện. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 14/4/2015 đến ngày 16/4/2015.

 Hội thảo khoa học trong ngày làm việc thứ nhất

 

Đoàn chuyên gia và các đại biểu tham dự tại hội nghị tập huấn về phương pháp đào tạo và chương trình đào tạo

Trong 03 ngày làm việc, Giáo sư – Tiến sỹ A.T.H. Smith – Phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa – Đại học Victoria của Wellington và các chuyên gia sẽ trao đổi, thảo luận, phổ biến những kinh nghiệm hay với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về các vấn đề: Tổng quan và thực tiễn về Xây dựng và phát triển chương trình giảng dạy trong trường đại học, các yếu tố có thể thay đổi trong việc xây dựng chương trình giảng dạy của trường đại học – những vấn đề cần xem xét và thảo luận, một ví dụ về việc xây dựng chương trình giảng dạy cho Luật hình sự; tổng quan thực tiễn về việc thực hiện chương trình giảng dạy hiệu quả và chính xác; Tổng quan tài liệu để giảng dạy về kỹ năng sư phạm; Hướng tới sự đa dạng trong các phương pháp giảng dạy tại trường luật, phương pháp Socrates trong giảng dạy tại trường luật; Khảo sát về phương pháp giảng dạy tại các trường luật ở Mỹ; Hoàn thiện hoạt động giảng dạy.

 

Tin và ảnh: Minh Hằng