Tin tức

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2017

Ngày đăng tin: 31/03/2015

Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, cả nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; 129 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5; Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 774-KH/ĐU ngày 25/11/2014 của Đảng ủy VKSNDTC; Kế hoạch số 47-KH/ĐU ngày 04/12/2014, Kế hoạch số 58 -KH/ĐU ngày 04/12/2014 của Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017. Theo đó, Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 được tổ chức trong tháng 3/2015. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2015 Chi bộ Khoa Pháp luật dân sự và KSDS đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, đây là Chi bộ được tổ chức Đại hội đầu tiên, tiếp theo đó các Chi bộ trong Đảng bộ đã tiến hành tổ chức Đại hội. Đến nay, 13 Chi bộ Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Đảng bộ Nhà Trường đã tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng thời gian Kế hoạch đề ra.

Trong quá trình diễn ra đại hội các Chi bộ đã thực hiện đúng nội dung và trình tự theo tinh thần Công văn số 51-CV/ĐUĐHKS của Đảng ủy Nhà trường về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, cụ thể:

Thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 và Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017; Thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Các Chi bộ đã tiến hành công tác bầu cử nghiêm túc, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị. Căn cứ vào số lượng Đảng viên trong từng Chi bộ, các Chi bộ đã lựa chọn được những đồng chí có đủ tiêu chuẩn bầu làm Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Tại Đại hội, các Chi bộ cũng đã lựa chọn giới thiệu các đồng chí Đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ về phẩm chất chính trị, năng lực, có uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệkỳ 2015-2020.

Các Chi bộ đã thông qua Nghị quyết Đại hội và đưa ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2015-2017. Nội dung Chương trình đã đặt ra yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên trong chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Chương trình tổ chức Đại hội tại các Chi bộ Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và đúng Kế hoạch của các cấp bộ Đảng đã đề ra. Kết quả Đại hội các Chi bộ thành công tốt đẹp.

Danh sách các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Số TT

Họ và tên

Chức danh

Chi bộ

1

2

Đàm Thị Diễm Hạnh

Nguyễn Thị Thế

Bí thư

Phó Bí thư

Khoa Pháp luật DS và KSDS

Khoa Pháp luật DS và KSDS

3

4

Mai Đắc Biên

Cao Việt Cường

Bí thư

Phó Bí thư

Khoa Pháp luật HS và KSHS

Khoa Pháp luật HS và KSHS

5

Lê Thị Thắm

Bí thư

Khoa Pháp luật quốc tế

6

7

Hoàng Xuân Đàn

Lương Thị Hải Yến

Bí thư

Phó Bí thư

Khoa Tội phạm học và ĐTTP

Khoa Tội phạm học và ĐTTP

8

Cao Minh Công

Bí thư

Khoa Lý luận chính trị

9

Bùi Thị Hạnh

Bí thư

Khoa ĐT, BD cán bộ kiểm sát

10

Ngô Hùng Thái

Bí thư

Khoa Nhà nước và pháp luật

11

12

Đỗ Tiến Dũng

Mai Thị Lương Uyên

Bí thư

Phó Bí thư

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính

13

Nguyễn Đức Hạnh

Bí thư

Phòng Quản lý khoa học

14

15

Vũ Đức Hạnh

Lê Hữu Du

Bí thư

Phó Bí thư

Phòng Đào tạo và QLSV

Phòng Đào tạo và QLSV

16

Trần Thị Kim Thu

Bí thư

Phòng Tài vụ

17

18

Triệu Tiến Sơn

Nguyễn Thị Kim Loan

Bí thư

Phó Bí thư

Phòng Quản trị

Phòng Quản trị

19

Trần Quốc Ánh

Bí thư

Trung tâm Thông tin - thư viện

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại tại Đại hội các Chi bộ:


TS. Phạm Mạnh Hùng - Bí Thư ĐU - Hiệu trưởng Nhà trường đến dự và chỉ đạo ĐH Chi bộ khoa Pháp luật HS và KSHS
 

Chi bộ Khoa Pháp luật DS và KSDS
 

Chi bộ Phòng TCHC

Chi bộ khoa Pháp luật quốc tế

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên
 
 
 
 
 
 

Chi bộ khoa Lý luận chính trị chụp ảnh lưu niệm cùng Đại biểu
 
Chi bộ Phòng Tài vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Đại biểu tham dự
 
Chi bộ Khoa ĐTBDCBKS
Chi bộ Khoa NNPL

Chi bộ Khoa Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Chi bộ khoa PLHS và KSHS

Chi bộ Phòng QLKH

Chi bộ Phòng Quản trị

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
Tin: Bích Hằng
Ảnh: Minh Hằng, Trần Hùng